Input:

Zadolževanje občin

14.12.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

7.2 Zadolževanje občin

Peter Kocjančič in Gordana Gliha

Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE) v 10.a členu ZFO-1 določa, da se lahko občina za izvrševanje občinskega proračuna v tekočem proračunskem letu zadolži samo s črpanjem posojila doma, za investicije, predvidene v občinskem proračunu. Črpanje posojila se lahko izvede pri poslovnih bankah in hranilnicah. Občina mora pred vsako zadolžitvijo, pri kateri črpanje in odplačilo posojila nista v istem proračunskem letu, pridobiti soglasje ministra, pristojnega za finance. Soglasje je sestavni del pogodbe o zadolžitvi občine. Posli zadolžitve, za katere ministrstvo, pristojno za finance, ni izdalo soglasja, so nični. Način, postopke in roke za izdajo soglasja predpiše minister, pristojen za finance. V 5. členu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20) je na novo določeno, da se v drugem odstavku 10. b člena Zakona o financiranju občin določi, da se občina v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 10 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.«. Posle v zvezi z zadolževanjem občinskega proračuna in upravljanjem z dolgovi občinskega proračuna sklepa župan ali oseba, ki jo župan pisno pooblasti.

Zakon o finančni razbremenitvi občin (opomba: Uradni list RS, št. 189/2020 z dne 15.12.2020 vsebuje Zakon o finančni razbremenitvi občin. Ta zakon začne veljati 30. 12. 2020, uporabljati pa se začne 1. 1. 2021.) je dopolnil 10.a člen Zakona o financiranju občin, ki se po novem glasi: »Občina se lahko za izvrševanje proračuna občine za investicije, predvidene v občinskem


 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih