Input:

Delitev naročila na sklope

3.9.2018, , Vir: Verlag Dashöfer

6.2 Delitev naročila na sklope

Dr. Andreja Primec

V fazi načrtovanja javnega naročila je treba razmisliti tudi o izpeljavi enotnega javnega naročila ali o njegovi morebitni delitvi na sklope. Če predmet javnega naročila dopušča in če to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila, mora naročnik javno naročilo oddati po ločenih sklopih ter določiti velikost in predmet takšnih sklopov. Pri tem mora zagotoviti nediskriminatorno obravnavo in s tem večjo dostopnost javnega naročila gospodarskim subjektom (1. odst. 73. člena ZJN-3). Enotno naročilo je lažje izpeljati, kar je prednost za občine, medtem ko delitev na sklope zagotavlja večjo konkurenčnost, saj omogoča udeležbo na razpisu tudi bolj specializiranim ponudnikom, kar posledično privede do kakovostnejše ponudbe. Umetna delitev na sklope z namenom izogibanja postopkom javnega naročanja ni dopustna, zato je uveljavljeno pravilo, da se kot vrednost naročila upošteva skupna ocenjena vrednost vseh sklopov, kar bomo podrobneje opisali v nadaljevanju.

Kadar se obči odloči oddati naročilo po posameznih sklopih, mora v obvestilu o javnem naročilu ali povabilu k sodelovanju oziroma drugem obvestilu navesti, ali se lahko ponudbe predložijo za en sklop, za več sklopov ali za vse sklope. Tudi če se lahko ponudbe oddajo za več sklopov ali vse sklope, lahko občina omeji število sklopov, ki se lahko oddajo enemu ponudniku, če je to možnost predvidela v obvestilu in tudi navedla največje možno število sklopov na ponudnika. Kadar se lahko enemu ponudniku odda več kot en sklop, lahko občina odda javno naročilo z združevanjem več ali vseh sklopov, če v obvestilu, ki se uporabi kot sredstvo za objavo povabila k sodelovanju, povabilu k potrditvi interesa ali povabilu k predložitvi ponudb ali k pogajanjem navede, da si pridržuje to možnost in določi sklope ali skupine sklopov, ki se lahko združijo. Ne glede na določbe ZJN-3, ki določajo mejne vrednosti za uporabo zakona, lahko naročnik odda javna naročila za posamezne izločene sklope brez uporabe postopkov iz tega zakona, če je ocenjena vrednost izločenih sklopov brez DDV nižja od 80.000 evrov za blago ali storitve, vendar skupna vrednost sklopov, oddanih brez uporabe tega zakona, ne sme presegati 20 odstotkov skupne vrednosti vseh sklopov, na katere je bila razdeljena predlagana pridobitev podobnega blaga ali predlagana izvedba storitev. Na ta način naročnik omogoča lokalno samooskrbo, spoštuje načelo kratkih verig in spodbuja slovenske gospodarske subjekte k sodelovanju v javnem naročanju.

Opisano je mogoče ponazoriti na


 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih